Strona jest w trakcie tworzenia, więc nie zawiera wszystkich informacji. Wiele podstron nie jest jeszcze gotowych, ale w miarę możliwości będą regularnie aktualizowane.

W tym miejscu możecie zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami realizowanymi na lekcjach fizyki w gimnazjum. Wystarczy kliknąc na dział, który Was interesuje.

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Wykonujemy pomiary Wielkości fizyczne,...

Właściwości ciał
Kruchość, plastyczność,..

Cząsteczkowa budowa
Siły międzycząsteczkowe..

Kinematyka
Rodzaje ruchów,...

Dynamika
Siły w przyrodzie , ...

Praca, moc, energia
Praca, moc, energia,...

Zjawiska cieplne
Procesy cieplne,...

Drgania i fale sprężyste
Amplituda, częstotliwość,..

Elektrostatyka
Prawo Coulomba, ...

 

Prąd elektryczny
Opór zastępczy, Kilowatogodzina,..

Magnetyzm
Fale elektromagnetyczne

Optyka
Zwierciadła, Soczewki,..

Świat atomów
Rozpad promieniotwórczy

Układ SI
Jednostki
Tablice
Wymagania na oceny
Symulacje komputerowe
Kurs internetowy
Linki